MEMO AKTIVITI


TANGUNGJAWAB KETUA KAUNSELOR ATAU KAUNSELOR YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGEMASKINI AKTIVITI ATAU PROGRAM ATAU PENGUMUMUAN UNTUK RAKAN KAUNSELOR LAIN. 


PANDUAN DISEDIAKAN DIDALAM BUKU MANUAL SISTEM